Indledning til alle materialerne

Sådan bliver læsning og skrivning en succes!

Alle har fortjent en god læsestart. Derfor har Ina Borstrøm og Dorthe Klint Petersen udviklet Den første læsning, som med baggrund i den nyeste viden om læse- og staveudvikling klæder eleverne på til at læse og skrive.

Materialerne til Den første læsning består af fire dele:
På vej til den første læsning (0. klasse)
Den første læsning (1.-2. klasse)
Denførstelæsning.dk (0.-2. klasse)
Den sikre læsning (3.-4. klasse).

Supplerende materialer:
Læseevaluering på begyndertrinnet (0.-2. klasse)
Magnetkalender (0.-2. klasse).

Den første læsning leder ved hjælp af lydmetoden eleverne sikkert fra lyd til læsning gennem arbejdet med bogstaver og lyd samt alsidige staveaktiviteter.

Læsning fra A til Å
Systemet er udviklet til elever i 0.-4. klasse og spænder fra det første bekendtskab med lyde og bogstaver til læsning af sammenhængende tekster på egen hånd. Universet er sjovt, underholdende og fuld af humoristiske karakterer, flotte illustrationer og vedkommende historier.

1.-2. klasse

Den sikre vej til at lære at læse

I Den første læsning møder eleverne Ida, Emil og mange andre i en sjov og underholdende verden fuld af gode historier. Eleverne kommer godt i gang med at læse og skrive ved hjælp af en struktureret læseundervisning.

I Den første læsning er sproget i centrum i det daglige arbejde med bogstaver, læsning og stavning. Det sker ved, at der er knyttet et sprogligt tema til hvert kapitel. Eleverne lærer at læse ved at læse! Og eleverne opnår hurtigt en så god læsefærdighed, at de både kan læse og forstå det, de læser.

Materialet til 1. klasse består af:
Den første læsning, Bogstavbogen
Den første læsning
Fri læsning
Denførstelæsning.dk – Ida og Emil knækker koden.

Materialet til 2. klasse består af:
Den første læsning 2
Fri læsning 2.

Supplerende materialer:
Læseevaluering
Magnetkalender.1. klasse

Den første læsning, Bogstavbogen

Den første læsning, Bogstavbogen er en naturlig forlængelse af det fonologiske arbejde i børnehaveklassematerialet, På vej til den første læsning.

Eleverne får en grundig og systematisk indføring i bogstaverne og forbindelsen med lyd og bogstav.

Eleverne arbejder med to bogstaver om ugen, og arbejdet med bogstavet består dels i en mundtlig undervisningsdel, dels i det skriftlige arbejde med det pågældende bogstav i Skrivebogen og i Bogstavbogen.

Bogen er fuld af sjove tegninger op opgaver, som er med til at bane vej for en god læsefærdighed og –forståelse. Efter Bogstavbogen er eleverne klædt på til at gå i gang med Den første læsning, Læsebogen og tilhørende materialer.

Materialet består af:
Bogstavbog
Skrivebog
Lærervejledning.


Se uddrag af Bogstavbogen

Se uddrag af Skrivebogen

1. klasse

Den første læsning

Vil du være sikker på, at dine elever kommer godt i gang med at læse og skrive? Så er Den første læsning et godt valg. Materialet giver eleverne en grundig indføring i forbindelsen mellem lyd og bogstav og er opbygget som en bogstavgennemgang med integreret skrive- og læseindlæring.

Læsebogen er fuld af lydrette ord. De mange lydrette ord betyder, at eleverne med succes kan lydstave sig igennem ord, de ikke umiddelbart genkender. Tekstmængden i Læsebogen er så stor, at eleverne allerede i løbet af 1. klasse kommer godt i gang med at læse sammenhængende tekst. Start arbejdet med læseindlæringen med Bogstavbogen.

Den første læsning (1. klasse) har fokus på:
• Forbindelsen mellem lyd og bogstav
• Systematisk bogstavgennemgang
• Lydrette ord, som eleverne kan lydstave sig igennem
• Ordgenkendelse
• Udnyttelsen af skriftens basale lydprincip i læsning og stavning
• Tekstlæsning
• Tekstforståelse.

Materialet består af:
Arbejdsbog
Læsebog
Lærervejledning.


Se uddrag af Arbejdsbogen

Se uddrag af Læsebogen

1. klasse

Fri læsning

Det kræver øvelse at blive en god læser. De 21 frilæsningsbøger i pakken Fri læsning giver eleverne god læsetræning samtidig med, at de bliver underholdt.

Letlæsningsbøgerne er et selvstændigt supplement til Den første læsning (Læsebog og Arbejdsbog) og bogpakken indeholder 21 bøger og tilhørende kopiark.

Der er tre bøger til hver historie i Læsebogen, og ordene i bøgerne til Fri læsning går igen fra de tilsvarende kapitler i Læsebogen. Bøgerne er velegnede som frilæsningsbøger både hjemme og i skolen.

Materialet består af:
Fri læsningskasse med 21 bøger
Kopiark.

Fri læsning består af i alt 21 letlæsningsbøger.
Se alle titlerne her


Se uddrag af Kopiark

2. klasse

Den første læsning 2

I 2. klasse forsætter den systematiske læseindlæring i Den første læsning 2. Efterhånden som eleverne bliver bedre læsere, introduceres diverse sproglige fænomener, som f.eks. ”i siger e” og stumme bogstaver. Eleverne begynder også at skulle skrive mere sammenhængende.

Den første læsning 2 (2. klasse) har fokus på:
• De mest almindelige læse- og staveregler, særligt vokalglidninger i bestemte bogstavkombinationer
• Ordgenkendelse
• Skriftlig fremstilling
• Fortællelyst og sprogglæde.

Materialet består af:
Læsebog
Arbejdsbog
Lærervejledning.


Se uddrag af Arbejdsbogen

Se uddrag af Læsebogen

2. klasse

Fri læsning 2

Det er vigtigt, at eleverne følger undervisningen op med læsning på egen hånd.

Fri læsning 2 er et selvstændigt supplement til Den første læsning 2 (Læsebog og Arbejdsbog) og består af 24 frilæsningsbøger, der kan læses uafhængigt af hinanden.

Der er tre bøger til hver historie fra læsebogen, Den første læsning 2, og ordene i bøgerne fra Fri læsning 2 går igen fra de tilsvarende kapitler i læsebogen. Bøgerne egner sig til frilæsning hjemme og i skolen.

Materialet består af:
Fri læsningskasse med 24 bøger
Kopiark.

Fri læsning 2 består af i alt 24 letlæsningsbøger.
Se alle titlerne her


Se uddrag af Kopiark

1. klasse

Denførstelæsning.dk

Trin 1: Ida og Emil knækker koden

Lad eleverne tage på sproglige eventyr i et flot og spændende univers på Denførstelæsning.dk. De kendte figurer, Ida og Emil, guider eleverne gennem spillene, som er niveauopdelte. Det betyder, at man først kan komme videre til et nyt niveau, når man har haft succes på det niveau, man kommer fra.

Læsefaglige fokusområder
Ida og Emil knækker koden er digital læsetræning bygget op omkring sproglige aktiviteter, klassiske fortællinger og lydrette læs-selv-tekster. Ved at gennemføre en række læringsspil knækkes den kode, der åbner op til en ny verden fuld af tekster, som eleverne kan høre, skrive og læse på egen hånd. Spillene fører således eleverne gennem niveaudelte aktiviteter.

Denførstelæsning.dk Trin 1 består af:
• 60 læringsspil på forskellige niveuaer – i alt ca. 3600 opgaver
• 8 læs-selv-historier, inkl. læse- og stavespil
• 8 oplæsningsmoduler
• 16 skriv-selv-moduler
• 8 quizmoduler.

Alle dele af Trin 1 er færdigudarbejdede ultimo 2014.
iPad-version ligger klar primo 2014.

Denførstelæsning.dk Trin 1 har fokus på:
• Lydlig analyse/syntese
• Stavning af lydrette ord
• Læsning af lydrette ord
• Sætningslæsning
• Ordkendskab
• Sprogforståelse.

De digitale læs-selv-historier kommer begynderlæseren i møde med korte, lydrette ord og mange gentagelse og indeholder følgende elementer:

• Dynamiske illustrationer
• Lydlig oplæsningsstøtte
• Tekstintegrerede øvelsesspil
• Forpligtende læseforståelse
• Skriveværksted

Denne opbygning gør det muligt løbende at følge elevernes læse- og staveudvikling, at sikre alle elever den nødvendige træning på deres niveau og at arbejde individualiseret med konsolidering af en lydbaseret læse- og stavestrategi.

”… inviterer de yngste elever til at gå på opdagelse i elskede eventyr-evergreens – og samtidig får de en ordentlig én på bogstavindlæringen.”

Læs hele anmeldelsen fra Folkeskolen her


Få adgang til at prøve materialet - læs mere her

1.-2. klasse

Læseevaluering

Hvad kan mine elever? Og har de lært det, jeg tror? Med Læseevaluering på begyndertrinnet til 1.-2. klasse kan læreren følge elevernes læse- og staveudvikling på nært hold.

Prøverne er udviklet i forbindelse med forskellige forskningsprojekter og bygger på forskningsbaseret viden om, hvilke færdigheder, der på et givent tidspunkt er vigtige for den fortsatte læse- og stavefærdighed. Det er et nyttigt pædagogisk værktøj til evaluering af elevernes læsning og stavning af enkeltord og sammenhængende tekst.

Testmaterialet indeholder både instruktion og undervisningsforslag. I vejledningen gives nemlig forslag til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges med udgangspunkt i evalueringsresultaterne, så det bliver nemt at komme fra evaluering til undervisning.

Instruktion:
• Testvejledning og fortolkning
• Eksemper på evaluering af klassens resultater
• Eksempler på evaluering af elevens resultater.

Undervisningsforslag:
• Sproglige aktiviteter
• Fonologiske øvelser
• Inspirerende læse- og skriveopgaver.

Materialet til 1.-2. klasse består af:
Evalueringshæfter til 1. klasse (læsning og stavning af enkeltord)
Ordlæs
Idas ord
Orddiktat
Dinodiktat.

Evalueringshæfter til 2. klasse (læsning og stavning af sammehængende tekst)
Sætningslæs
Sætningsdiktat.

Øvrigt:
Vejledning
Supplerende materiale til individuel afdækning.


Se skema til evaluering af klassens resultater

0.-2. klasse

Hold styr på klassens aktiviteter

Overskuelig og sjov årskalender med Ida og Emil til klasse- værelset. Kalenderen er magnetisk og kan bruges igen og igen. Den er i A2-format med 6 måneder afbilledet på hver side.

Der medfølger en tusch og 82 løse magneter til at markere f.eks. ferier, fødselsdage, bibliotek, motionsdag, klassens time og svømning.

Bestil årskalenderen her