0. klasse

Læseevaluering

Hvad kan mine elever? Og har de lært det, jeg tror? Med Læseevaluering på begyndertrinnet til 0. klasse kan læreren følge elevernes udvikling af de vigtigste sproglige forudsætninger for læsning og stavning.

Prøverne er udviklet i forbindelse med forskellige forskningsprojekter og bygger på forskningsbaseret viden om, hvilke færdigheder, der på et givent tidspunkt er vigtige forudsætninger for læsning og stavning. Det er et nyttigt pædagogisk værktøj til evaluering af elevernes bogstavkendskab, ordkendskab og fonologiske opmærksomhed.

Testmaterialet indeholder:
• Forslag til sproglige aktiviteter
• Fonologiske øvelser
• Inspirerende læse- og skriveopgaver.

Materialet til 0. klasse består af:
Evalueringshæfter til skolestart

Store bogstaver
Vokaler
Find billedet.

Evalueringshæfter til slutningen af 0. klasse:
Alle bogstaver
Konsonanter
Forlyd og rimdel
Find billedet.

Øvrigt:
Vejledning
Supplerende materiale til individuel afdækning.


1.-2. klasse

Læseevaluering

Hvad kan mine elever? Og har de lært det, jeg tror? Med Læseevaluering på begyndertrinnet til 1.-2. klasse kan læreren følge elevernes læse- og staveudvikling på nært hold.

Prøverne er udviklet i forbindelse med forskellige forskningsprojekter og bygger på forskningsbaseret viden om, hvilke færdigheder, der på et givent tidspunkt er vigtige for den fortsatte læse- og stavefærdighed. Det er et nyttigt pædagogisk værktøj til evaluering af elevernes læsning og stavning af enkeltord og sammenhængende tekst.

Testmaterialet indeholder både instruktion og undervisningsforslag. I vejledningen gives nemlig forslag til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges med udgangspunkt i evalueringsresultaterne, så det bliver nemt at komme fra evaluering til undervisning.

Instruktion:
• Testvejledning og fortolkning
• Eksemper på evaluering af klassens resultater
• Eksempler på evaluering af elevens resultater.

Undervisningsforslag:
• Sproglige aktiviteter
• Fonologiske øvelser
• Inspirerende læse- og skriveopgaver.

Materialet til 1.-2. klasse består af:
Evalueringshæfter til 1. klasse (læsning og stavning af enkeltord)
Ordlæs
Idas ord
Orddiktat
Dinodiktat.

Evalueringshæfter til 2. klasse (læsning og stavning af sammehængende tekst)
Sætningslæs
Sætningsdiktat.

Øvrigt:
Vejledning
Supplerende materiale til individuel afdækning.


Se skema til evaluering af klassens resultater