Om forfatterne

Gode venner står bag Den første læsning

Et godt venskab kan føre til mange ting! Det kan kvinderne bag Den første læsning skrive under på. Læs hvem de er og hvordan de kom i gang med at udvikle undervisningsmaterialer.

Dorthe Klint Petersens og Ina Borstrøm venskab går over 20 år tilbage. Deres tætte parløb startede på Københavns Universitet, hvor de læste audiologopædi sammen. Da de skrev deres afsluttende speciale om læsning i 1992, besluttede de, at de slet ikke var færdige med at arbejde sammen.

Ville udvikle undervisningsmaterialer
De havde en plan om, at de fortsat ville udnytte og formidle deres viden om læsning og udvikle effektive undervisningsmaterialer til folkeskolen. 5 år senere kom deres første bog, På vej til den første læsning, på gaden, og siden er der kommet en lang række andre udgivelser.

Forskning og praktisk erfaring
I en årrække var Ina og Dorthe ansat på Center for Læseforskning, hvor de arbejdede på forskellige forskningsprojekter. Sammen har de omsat deres forskningsbaserede viden til god undervisningspraksis i form af materialerne til blandt andet Den første læsning. Lige i øjeblikket arbejder de på at udbygge det digitale materiale Denførstelæsning.dk, så det omfatter hele begyndertrinnet.


Fra forskning til undervisning

Viden og forskning skal da bruges!

Hvordan bliver seriøs forskning omsat til afløseren for Søren og Mette? Det ved Dorthe Klint Petersen og Ina Borstrøm. De to forskere vil nemlig ikke nøjes med at skrive tunge forskningsrapporter.

Undersøgelser, forskningsprojekter og rapporter... Det har været en stor del af hverdagen for Ina Borstrøm og Dorthe Klint Petersen igennem mange år. Men for de to forskere er det også naturligt at omsætte deres viden og resultater til praksis.

Erfaringer fra børnehaveklassen
”Når man har udviklet og testet noget, der virker, vil man jo gerne have det udbredt,” forklarer Dorthe Klint Petersen. Og det har hun og Ina Borstrøm gjort med stor succes. I første omgang blev et forskningsprojekt, der omfattede et fonologisk trænings- program til børnehaveklassen, omsat til materialet På vej til den første læsning.

”Det var åbenlyst for os, at det skulle omsættes til et undervisningsmateriale og bruges i praksis.”

”Som led i et større forskningsprojekt havde vi udviklet og afprøvet et undervisningsforløb med dokumenteret effekt, så det var åbenlyst for os, at det skulle omsættes til et undervisningsmateriale og bruges i praksis,” siger Ina Borstrøm. Efterfølgende var det et 4-årigt forskningsprojekt om læsebogens betydning for den første læseudvikling, der fik de to eksperter til at udvikle læsebogen til Den første læsning.

Søren og Mette var bedst!
”Vores undersøgelsen viste, at børn, der blev undervist efter det gamle Søren og Mette-system fra 50’erne, kom hurtigst i gang med at læse. Et forspring, der stadig var tydeligt i slutningen af 3. klasse,” forklarer Dorthe Klint Petersen, som sammen med Ina Borstrøm fulgte op på undersøgelsen med sproglige analyser af, hvorfor Søren og Mette virkede. Med udgangspunkt i resultaterne fra undersøgelsen gik de i gang med at udvikle en tidssvarende Søren og Mette-bog til 1. klasse.

Historierne i læsebogen til Den første læsning lever op til de sproglige karakteristika, der kendetegner den gode læsebog: Meget tekst, mange gentagelser og en overvægt af lydrette ord. ”For at sikre den nødvendige gentagelse af de nye ord er læsebogen opbygget, så man følger Ida, Emil og andre personer frem for at være opdelt efter forskellige emner, der ikke giver mulighed for at bruge samme ordvalg,” fortæller Ina Borstrøm.

Og Dorthe Klint Petersen fortsætter: ”På samme måde har det faglige indhold været i fokus i arbejdsbøgerne. Opgaverne har fokus på sammenhængen mellem bogstav og lyd, da det er ekstremt vigtigt i den første læseundervisning.”

”Ved at integrere tekst i interaktive læse- og skrivespil, kan de digitale materialer tilbyde eleverne noget, bøgerne ikke kan.”

Nu også digitalt
Siden har forfatterne fortsat den systematiske læseindlæring i Den første læsning 2 til 2. klasse, og Den sikre læsning til 3.-4. klasse, hvor der er fokus på elevernes flydende læsning og et systematisk arbejde med læseforståelse. Sidste skud på stammen er Denførstelæsning.dk, hvor de to lærebogsforfattere har ført principperne fra de trykte bøger over i en digital verden.

"Vi er optaget af, at det ikke bare skal være en læsebog og et arbejdshæfte på nettet, men en ny måde at læse og skrive på. Ved at integrere tekst i interaktive læse- og skrivespil, kan de digitale materialer tilbyde eleverne noget, bøgerne ikke kan. Eleverne vil arbejde på en anderledes måde, men de vil stadig opnå en sikker læring efter de samme veldokumenterede principper, som vores bøger er baseret på," siger Dorthe Klint Petersen.